11225252_946696438702647_7336576574975299901_n12191944_946696452035979_4113648829846291402_n  

心彤老師幫華研藝人上課聲音,口齒與表演課!
Nisha Tsai :
Coaching for artist of music company

    全站熱搜

    蔡心彤Nisha 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()